Nye samarbejdskræfter søges

#detstartermedmusikken samarbejder med foreninger, offentlige- og private organisationer samt det private erhvervsliv. Vi ønsker at samarbejde med flere instanser om at styrke udsatte unges trivsel og sundhed. Vi mener, at viden skal deles, så vi står endnu stærkere, når vi skal gøre en væsentlig forskel for udsatte unge i samfundet. Derfor er vi altid åbne for nye muligheder for samarbejde.

De aktuelle tilbud om samarbejde ses herunder:
– Individuelle mentorforløb 14+ og mentorforløb for udslusede/løsladte kriminelle 18-30 år
– Værested for udsatte unge 14-18 år
– Udslusningshus for tidligere kriminelle 18-30 år
– Musikworkshops
– Studieture

Hvis vi har noget til fælles, er I altid velkommen til at kontakte os på

info@detstartermedmusikken.dk og høre om mulighederne.