Finn Nørgaard prisen – pressemeddelelse

Musikforening styrker unges selvfølelse og evne til at klare sig selv

Finn Nørgaard Prisen 2022 går til non profit-foreningen ”Det starter med musikken”, der arbejder med workshops og aktivering af bl.a. udsatte unge, som lever på kanten af samfundet. Målet er at aktivere de unges drømme, fordi det skaber fundamentet for en positiv udvikling, og giver de unge tro på sig selv. Med prisen følger 50.000 kr.

”Det er en kæmpe ære at få lige netop Finn Nørgaard-prisen. Det er i vores øjne en af de fineste udmærkelser, man kan få. Vi brænder med kærlighed og faglighed for at skabe en ny og bedre vej for udsatte unges trivsel, selvværd og selvhjulpenhed, der muliggør livsændringer,” siger Manuela Reith Rasmussen, som er næstformand i bestyrelsen for Det Starter Med Musikken, og fortsætter:

”Vi giver udsatte unge en stemme gennem kreative udtryk, og vi oplever, at de unge nyder at indgå i et kreativt fællesskab med andre unge, som er lige så passionerede for musikken som de selv, og derved skaber de større sociale kompetencer samt vedvarende og dybe venskaber.”