Takketale ved modtagelse af Finn Nørgaard pris

• Det siges, at Finn Nørgaard engang har sagt, at ”man må støtte de svageste i samfundet, sådan bliver vi stærkere”

• Det siger alt om Finn Nørgaard. En hædersmand! Og disse ord ligger så godt i tråd, med vores filosofi

• Derfor kan det dårligt beskrives med ord, hvor glade vi er, for denne anerkendelse. Det er en kæmpe ære, at få lige netop Finn Nørgaard-prisen. Det er en af de fineste udmærkelser, i vores øjne

• Vi brænder med kærlighed og faglighed, for at skabe en ny og bedre vej, for udsatte unges trivsel, selvværd og selvhjulpenhed

• Vi giver udsatte unge, en stemme gennem kreative udtryk, og vi oplever, at de unge nyder at indgå i et kreativt fællesskab, med andre unge, som er lige så passionerede for musikken, som de selv

• Hos Det Starter Med Musikken, skaber de større sociale kompetencer, og dybe Venskaber

• Det starter derfor med DIG, #detstartermedmusikken – og det slutter med det hele menneske …. Og dermed en bedre verden og det største kærlighedsvåben imod ondskab, som Finn selv udtrykte det

• Lad os alle forsætte den kamp – for en bedre,  og mere kærlig verden, hvor dialog, rummelighed sammen med kærlighed, formidles via musikken, og vores livshistorik – for at håbets lys altid vil brænde

• Tusind tak for den store, store anerkendelse, som I giver os i dag. Af vores hjerter tak!