Østifterne har delstøttet pilotprojektet ”Helikopteren” med kr. 500.000

At turde drømme om at udvikle nye metoder, vi kan bruge til at hjælpe nogle af dem der har det allersværest og dernæst arbejde fokuseret på at realisere visionen, er noget vi i #DetStarterMedMusikken er drevet af. Det er vores passion og det der giver mening for os.

Det kan være en lang og svær rejse med mange bump undervejs. Troen på ens vision og de mennesker der har samlet sig for at skabe noget nyt, er ofte det eneste man har, mens der arbejdes på at bevæge sig fra en ide til et levende projekt som flytter noget.

Derfor er vi meget taknemlige, ydmyge og stolte over, at Østifterne, har valgt at delstøtte pilotprojektet ”Helikopteren” med kr. 500.000

Helikopteren er et projekt som skal bygge bro mellem udsatte unge og deres pårørende på den ene side og de offentlige instanser på den anden side. En ny forebyggende og opsporende indsats som skal skabe overblik, håb og en vej over den afgrund, der alt for ofte findes, mellem dem der har brug for hjælpen og de instanser der giver hjælpen.

Vi har kæmpet i næsten 4 år med at få igangsat projektet, og vores glæde over Østifterne ser et potentiale i projektet, er ikke til at tage fejl af. Ikke kun fordi vi er blevet set som organisation, men også fordi vi kan komme i gang med at gøre en forskel for dem der har brug for det.

Det er det vi tror på, kæmper og brænder for, nu er vi i gang

#østifterne #paytitforward #sammenervistærkere #helikopteren #udsatte #forebyggelse