Hardeep Dhanjal – Motivational Speaker

At kunne tage fat i sine livserfaringer, gode såvel som dårlig og finde nogle principper til en positiv livsførelse, er i vores optik guld værd. Ved at dele denne viden med samfundet omkring sig, gør man sine medborgere rigere. Et menneske med en positiv retning i livet og viljen til at gå hele vejen, besidder en indre rigdom udover alle grænser.

Hardeep Dhanjal – Motivational Speaker er motivational speaker, som deler af sine livserfaringer og den lærdom han har udvundet af disse. Hans ekspertise i at formidle, hvordan man håndterer medgang og modgang er ubeskrivelig og hans perspektiver på, hvordan man holder passionen for det man virkelig ønsker i live, er fantastisk.

Den ild der brænder i ham, får han givet videre til sin lyttere og han sætter sig selv i spil på en måde som signalerer en enorm integritet.

Vi er dybt taknemlig for, at der findes mennesker som Hardeep, som er drevet af passion og integritet og at de har lysten og viljen til et samarbejde med os