VI HAR BRUG FOR DIG

Siden 2019 har vi i foreningen #DetStarterMedMusikken afholdt 8 rap camps ( rap musik workshops ) og har haft ca. 200 unge gennem vores døre. Unge fra forskellige samfundslag, etniciteter, sociale baggrunde og køn har deltaget, og været en del af et musikalske og menneskeligt fællesskab.

Musikkens kreative univers kan skabe identitet, fællesskabsfølelse, håb samt give afløb for svære tanker og følelser. Forskningen viser endvidere, at musikundervisning fremmer børn og unges koncentrationsevne, arbejdshukommelse og indlæringsevne. Og musik træner samarbejdet mellem højre og venstre hjernehalvdel, hvilket styrker hjernens evne til optimal indlæring.

Gennem vores rap camp styrker vi personlige, sociale og kreative ressourcer og skaber succesoplevelser hos de unge vi arbejde med og for. Gennem musikkens verden opdager de nye sider af sig selv, og de får, for at blive i musikjargonen, instrumenterne til at komponere deres eget liv 

Kunne du tænke dig at støtte op omkring dette vigtige arbejde? Så følg linket og se hvordan du kan blive medlem i foreningen #DtStarterMedMusikken.

Med DIN hjælp, kan vi hjælpe endnu flere