Finn Nørgaard Prisen Joseph Agami

Presse

Henvendelser fra medier kan rettes til:

Næstformand
Manuela Reith Rasmussen
Mobil: 22824445
Mail: info@detstartermedmusikken.dk

Bestyrelsesmedlem
Joseph Agami
Mobil: 5355 5284
Mail: info@detstartermedmusikken.dk

#DetStarterMedMusikkens logoer