Finn Nørgaard Prisen Prisoverrækkelse 2022 bestyrelses medlemmer

Bestyrelsesmedlemmer

Foreningen #DetStarterMedMusikken  er beriget af en bestyrelse bestående af professionelle erhvervsfolk samt respekterede og anerkendte hiphopkunstner. Alle bidrager med deres indsigt, viden og hjælp i arbejdet og brænder for den mission og vision som foreningen står for.    

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, men med forskudt valg. Bestyrelsen er ved generalforsamlingen i 2022 sammensat og har konstitueret sig som følger: 

Bestyrelsesmedlemmer

Allan Caspersen

Bestyrelsesformand

Manuela Reith Rasmussen

Næstformand og kasserer

Michael Reith Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Joseph Agami

Bestyrelsesmedlem

Julie v. Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Tonny Løbner

Revisor

Suppleanter

Helle Løbner

Suppleant til revisor

Filuka Celeste

Suppleant

Mads Mashti Nordheim

Suppleant

Kuku Agami

Suppleant

Jesper Kruchov Pedersen

Suppleant

Detstartermedmusikken har tegnet en ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring med en dækningssum på kr. 1.000.000,- pr. skade og i alt pr. forsikrings år, for at sikre bestyrelsens medlemmer mod at blive gjort juridisk og økonomisk ansvarlige, hvis de træffer forkerte beslutninger eller forsømmelser.