Rap workshop Kbh. 2020 Ellie Jokar

Helikopteren

Et pilotprojekt der hjælper unge borgere med at få et helikopterperspektiv på kompleksiteten i det offentlige system og som hjælper dem tilbage på sporet. 

”At få overblik over min sag har været rigtigt svært. Jeg har været til en million møder. Der er for mange indtryk, og jeg bliver forvirret. Det er også svært at forstå, hvad de siger til møderne. De snakker noget mærkeligt sprog, og jeg kan ikke forstå særligt meget af det.  

Citatet stammer fra et interview med Ra, en ung borger på 25 år, der kæmper med komplekse problemstillinger. Problematikker som involverer misbrug, kriminalitet, diagnoser og tilknytning til bande- og rockermiljøer. Ra vil gerne hjælpes – men oplever, at hjælpen mangler. For en ung borger som ham, kan det være katastrofalt. 

Netop denne gruppe af unge borgere har det svært i et offentligt system, der forsøger at koordinere og indsats, som tager hånd om hele borgeren. Der findes en bred palet af tilbud i vores offentlige system. Disse kan imidlertid være svære at finde rundt i, der kan være manglende sammenhæng mellem eksisterende tilbud, og vi ser desuden også at forskellige tilbud til samme person (utilsigtet) arbejder modsatrettet. Desuden mangler disse unge borgere oftest de sociale kompetencer der er nødvendige for overhovedet at kunne modtage hjælpen. 

Dette vil forgå gennem en frivillig telefonisk rådgivning til unge borgere i målgruppen samt deres pårørende. Rådgivningen vil kunne tilgås anonymt.  

Udover den telefoniske rådgivning vil Helikopteren tilbyde et 20-timers praktisk mentorforløb til unge der har behov for hjælp til at finde rundt i det offentlige system. Forløbet er også målrettet forældre (max 10 timer). Finder fysisk sted i København/Hovedstaden. 

Denne del af projektet bliver varetaget af professionelle mentorer og terapeuter med erfaring indenfor målgruppen.  

Mentorforløbet involverer hjælp til at kontakte relevante instanser, motiverende samtale samt en struktureret plan for hvordan de unge borgere skal hjælpes. Med andre ord: Vi skaber et helikopterperspektiv . Vores erfaring er, at dette helikopterperspektiv har en afgørende betydning i forhold til om en ung borger er i stand til at bryde med de negative, kriminelle mønstre. Et sådant brud med negative kriminelle mønstre er til stor gavn for borgeren selv og for det øvrige samfund. 

 Hvorfor ”Helikopteren” 

MANGLENDE KOORDINERING AF INDSATSER FOR BORGERE MED KOMPLEKSE PROBLEMER  

Det er et kendt problem, at det offentlige system har svært ved at koordinere indsatser til borgere med komplekse problemer (Bjerge & Houborg, 2019), bl.a. kriminalitetstruede unge. Disse borgere risikerer at ”falde mellem to stole” og ikke opnå den, de nødvendige – og særligt problematiske er det for unge med komplekse problemer, der står over for at navigere igennem svære overgange i livet (Andersen & Bengtsson 2019).  

Mange oplever, at tilbuddene fra forskellige instanser er usammenhængende og nogle gange irrelevante eller formålsløse eller direkte i modstrid med hinanden eller med borgerens egne ønsker. Nogle gange mangler borgeren simpelthen basale eller sociale færdigheder, som er nødvendige for at kunne modtage støtten. Dette gør sig bl.a. gældende for kriminalitetstruede unge.  

Forældre til en kriminel ung tør ikke at henvende sig til et system med notatpligt, fordi de er bange for, at deres barn vil blive fjernet fra dem, hvis de fortæller om situationen. Derfor får du ikke hjælp.  

Mange unge kriminelle bliver ikke resocialiseret og rehabiliteret, når de har været i fængsel. Der er ingen plan, når de lukkes ud på gaden og står alene uden planlagt fremtid. Udslusning fra fængsel fungerer ikke godt nok. Der er med andre ord brug for et tilbud, der ikke har notatpligt, som tager hånd om disse unge, og som de unge og deres forældre kan være sikre ved at kontakte. 

Derfor Helikopteren 

Målgruppe: Udsatte og kriminalitetsberørte/-truede unge i alderen 14-30 år og deres forældre. 

FAKTA : Foreningen #DetStarterMedMusikken har indtil nu haft godt 200 unge på gratis musikworkshops. Det er typisk unge mellem 12-24 år, der deltager i foreningens kreative aktiviteter, fx musikalske workshop. Ca. 70% af deltagerne lever på kanten af ​​samfundet, ca. 70% har en eller flere diagnoser, 35-40% er ordblinde eller har haft en dårlig skolegang, 25-30% selvmedicinerer med rusmidler, 15-20% er i periferien af ​​eller er indtrådt i negativt ladede miljøer.