Rap workshop sturladsgade 2020 Big Kaka

Om os

Vision

Foreningen #DetStarterMedMusikken   – Vores vision er at hjælpe unge under 30 år tilbage på rette vej – med øget social og kulturel kapital med sig i rygsækken. 

 Idéen til foreningen opstod en dag en ung 13-årig kendreng sad på en bænk med udsigt til vandet på en smuk solrig dag og talte med sin støtteperson Manuela Reith Rasmussen. Hun var den eneste voksne på det tidspunkt, der havde opdaget at han i flere år havde skrevet rap tekster og elskede musik, på trods af udfordringerne i hans liv. De brainstormede og kom frem til, at det kunne være fantastisk at skabe et sted hvor forskellige unge med kærlighed til musik og rap kunne mødes, dele deres passion og kreativitet, blive dygtigere til at skrive tekster, indspille og blive undervist af de dygtigste rappere i landet. 

 Sammen fandt de på idéen til det fælles tredje  
– de kunne samle unge på tværs af skel og personlige udfordringer. Et sted hvor forskellige unge fra alle samfundslag kunne lære af hinanden, føle sig berettigede til at drømme og udleve deres drømme og sidst men ikke mindst vokse som mennesker i en tryg og synlig ramme. 

Forenings navn: #DetStarterMedMusikken  blev født 
Under samtalen med Manuela og drengen fandt de på foreningens navn #DetStarterMedMusikken som signalerer vores vision, at vi gennem vores aktiviteter kan være med til at starte de unges rejse fra kanten af samfundet til at skabe en ny og bedre vej for unges trivsel, selvværd og selvhjulpenhed. Han fortalte Manuela i samtalen: “det skal hedde det starter med musikken fordi det er det, det hele starter med”.  

Mission

Gennem en række indsatser og aktiviteter som fx musikalske workshops, inviterer vi de unge ind i nye positive fællesskaber med adfærdsmønstre, de kan spejle sig i, og hvor deres sociale baggrund er irrelevant. Med indsatserne vil vi bygge bro mellem de unge og det øvrige samfund. Vi vil opbygge de unges selvtillid og selvværd og vi vil bringe dem i kontakt med andre unge, de kan identificere sig med og dermed sætte rammen for nye netværk.   

Fællesskab

I de rap workshops vi har afholdt, har vi set unge som kæmper med alt fra ADHD til angst. Unge som er ressourcestærke, samt unge som kommer i miljøer som indeholder kriminalitet, misbrug og svigt.  

Når unge med forskellig social baggrund sættes sammen i en ramme med respekt og anerkendelse for individet og en lige så dyb respekt for gruppen, opstår det positive fællesskab med nye konstruktive adfærdsmønstre. Det er vores erfaring, at dette danner grundlag for nye positive venskaber blandt de unge og nye perspektiver på livet. 

I starten af en workshop sætter vi god tid af til at alle de unge føler sig velkomne og inkluderet så usikkerheden forsvinder og de føler sig som en del af gruppen. På meget kort tid lærer de hinanden at kende, de lærer underviserne at kende, og gennem tekst skrivning og sparring lærer de også sig selv bedre at kende.   

Netop denne tilgang har gjort at fx en ung som ikke havde været ude for en dør i et halvt år, brød isolationen igennem en rap workshop og det fællesskab det tilbød. Unge med stærk ADHD formår at sidde stille i en læringsramme, fordi de er passioneret omkring at lave musik og blive endnu dygtigere til det.  

Det er vigtigt for os at #DetStarterMedMusikken  spreder budskabet om at – ”Sammen er vi stærkere”. 

Bedst af alt når de unge oplever at det de har på hjertet, bliver hørt og de oplever de andre er lige så passionerede for musikken for dem selv, skabes der større sociale kompetencer, forøget selvtillid og selvværd samt vedvarende og dybe venskaber. 

Generelt er vores aktiviteter skabt ud fra et helhedsorienteret billede med fokus på det enkelte individ, så det tilpasses den enkeltes behov og interesser. Indsatsen skal skabe tryghed og trivsel for de unge – og for det øvrige samfund.